Biblijska Škola

Hristova Duhovna Crkva, Padina

Mi, koji živimo u 21. veku imamo poziv i odgovornost pred Gospodom da širimo evanđelje u našoj i drugim sredinama. Edukacijom i proširivanjem našeg znanja o Bogu iz reči Božije možemo sebe pripremiti da još požrtvovanije radimo na delu Božijem. Naučavanjem se produbljuje osnovno znanje o Bogu i osposobljavamo se sa svrhom da još više poslužimo Gospodu sa zadobijanjem duša za njegovo carstvo. Učitelji koji imaju iskustvo, prenosiće od Boga danu reč radi usavršavanja i usklađivanja našeg hrišćanskog života sa voljom Božjom. Cilj je da Gospod prosvetli naše umove, jer Duh je koji oživljava Njegovu reč. Svrha biblijskog naučavanja je da se Gospod svojim Svetim Duhom više javlja u našim životima, darovima duha i jača našu veru u Boga radi našeg posvećenja. Moja molitva je da Gospod otvori um da razumemo pismo.

Jan Čeh, administrator