Plan i program

Hvala vam na vašem interesovanju za Biblijsku Školu! Pred vama se nalazi plan i program Biblijske Škole:

Informacije o načinu studiranja:

Studiranje traje 3 Akademske godine sa naglaskom na duhovnost i u svakoj godini se studiranju 10 predmeta.

Akademska godina počinje u Januaru a završava se u Novembru i podeljena je na 2 semestra.
            – 1. semestar (Januar, Februar, Mart, April)
            – 2. semestar ( Maj, Jun, Septembar, Oktobar, Novembar )
            – Predavanja neće biti tokom meseca (Jula, Augusta i Decembra)

Predavanja će se održavati jednom mesečno u trećoj nedelji meseca, petkom i subotom u prostorijama Hristove Duhovne Crkve u Padini.
            – Petak:  18:00  –  21:30 h
            – Subota:  09:00  –  15:00 h

Sve potrebne skripte za predavnja su obezbeđene.

Tokom pauza između časova predavanja služiće se osveženje a u subotu će biti obezbeđen i ručak.

Informacije o ceni

Cena jedne školske godine iznosi 100 EUR a za članove Hristove Duhovne Crkve u Padini 50 EUR.
Plaćanje može biti jednokratno ili u ratama tako što se prilikom upisa uplaćuje rata od 25 EUR u dinarskoj protivvrednosti a ostatak se podeli na rate po dogovoru sa studentom.

Nastavni plan prve godine studiranja

Prvi semestar
Starozavetna Istorija
Uvod u Sveto Pismo
Danilo i Otkrivenje
Biblijsko Učenje 1
Hristov Život 1
Drugi semestar
Istorija Hrišćanskog Učenja
Poetske Knjige
Dela Apostolska 1
Hrišćanski Život
Evangelizacija

Nastavni plan druge godine studiranja

Prvi semestar
Starozavetna Istorija 2
Poslanice 1
Rast Crkve
Biblijsko Učenje 2
Hristov Život 2
Drugi semestar
Istorija Hrišćanskog Učenja 2
Svetost u praktičnom životu
Dela Apostolska 2
Hrišćanska porodica
Duhovno vođstvo

Nastavni plan treće godine studiranja

Prvi semestar
Biblijsko upravljanje
Poslanice 2
Duhovni darovi
Biblijsko Učenje 3
Hristov Život 3
Drugi semestar
Šator sastanka
Praktična Evangelizacija
Teološka crkvena uprava
Hrišćansko obrazovanje
Homiletika- Studija o propovedanju

Ko može upisati ovu školu?

U Biblijsku Školu se mogu upisati studenti stariji od 15 godina sa izuzetkom studenata koji su kršteni pre navršene 15. godine.

Informacije o prijavi

Studenti koji su zaintresovani za studiranje u Biblijskoj Školi, moraju popuniti prijavni list koji se nalazi na našoj stranici, klikom na dugme prijavi se. 

 * Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati administratora škole na telefon:  062 452 804.